ACTUALITAT | NOTÍCIES | VIU ELS BARRIS | ASSOCIACIONS I PROJECTES | TRANSPARÈNCIA

 

ALFABETITZACIÓ AL BARRI DE SANT LLORENÇ DE TERRASSA

Alfabetització, educació i capacitació de les persones. Aquests són els tres objectius principals del Curs d’Alfabetització per l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura de la llengua que es va engegar al Punt Omnia Associació de Veïns de Sant Llorenç a Terrassa

L’eix central del taller impulsa el diàleg i la convivència més oberta. El curs és obert a tothom que desitgi formar-se i/o ampliar el seus coneixements amb la llengua castellana, tanmateix, qui més se’n surt beneficiat fins ara són les dones marroquines que assisteixen al Punt. Fa molts anys que viuen al país i volen perfeccionar l’escriptura i la comprensió en general de la llengua.

D’aquesta manera aconsegueixen obrir-se i entendre més aspectes de la societat que les envolta i amb la pràctica  s’enriqueixen aprofitant l’ús de  l’idioma per a comunicar-se als diferents serveis i espais de la ciutat: a l’escola, amb els veïns i veïnes, als centres d’atenció primària, al mercat, al carrer… Qui s’adreça al curs participa en la construcció d’un espai de participació on es promou el suport social, entenent altres realitats i costums, donant força a les relacions interpersonals i creant a més a més un bon teixit associatiu i de convivència.

El curs d'alfabetització del castellà consta de dues parts ben diferenciades: la primera es treballa amb l’ordinador i els usuaris aprenen escoltant i escrivint el castellà fent servir el programa URUK, programa que aglutina una aplicació multimèdia molt útil. La segona part, més dinàmica, es treballa en parelles per dur a terme diferents activitats d'escolta: cançons, frases populars, dictats, i revisió del llenguatge més col·loquial. A més, hi ha previstes algunes sortides en grup per posar en pràctica l’idioma après i així perdre la por a parlar una llengua que per elles és relativament nova.

Descarrega l'article en PDF >>>

 

 

 

L’eix central del taller impulsa el diàleg i la convivència més oberta.