ACTUALITAT | NOTÍCIES | VIU ELS BARRIS | ASSOCIACIONS I PROJECTES | TRANSPARÈNCIA

MEMORIA 2016 I PLA D'ACTUACIÓ 2017

COMPTES 2016 I PRESSUPOST 2017

 

El passat 25 de març de 2017, va tenir lloc l’assemblea general de la FAVIBC a la seva seu de Barcelona, amb una àmplia participació de les seves associacions federades de tota Catalunya. L’assemblea va aprovar per unanimitat els comptes del 2016, així com el pressupost i el pla d’actuació de la federació per l’any 2017, centrat en actuacions adreçades a la mediació, la participació i la solidaritat als barris d’habitatge social.

El pla d’actuació de la FAVIBC pel 2017 se centrarà en la consolidació, continuïtat i amplificació del seu pla integral, atenent les noves realitats i necessitats que sorgeixen any rere any i adaptant les metodologies de treball i actualitzant formats d'actuació. S’ha de seguir oferint un servei de qualitat als col·lectius més necessitats i respondre a un principi de justícia i equitat, plenament coherent amb la funció social de la Federació: Mediació, participació i solidaritat en uns barris que necessiten estratègies socials adequades per seguir avançant.