ACTUALITAT | NOTÍCIES | VIU ELS BARRIS | ASSOCIACIONS I PROJECTES | TRANSPARÈNCIA

A BADIA DEL VALLÈS «NO VOLEM AMIANT»

L'AV de Badia del Vallès ha creat una comissió amb l'objectiu central d'aconseguir fer retirar l'amiant de tots els edificis de Badia. Aquesta comissió està formada per veïns i veïnes, membres de la AV i la col·laboració de les diferents organitzacions polítiques del municipi, així com l'assessorament de Lluís Mallart, tècnic expert en qüestions d'amiant. Des de la comissió s'ha impulsat una ponència unitària amb els diferents grups polítics municipals per aconseguir recursos econòmics a través dels pressupostos de la Generalitat.
Objectius de la comissió: Informar els veïns perquè coneguin què és l'amiant i que puguin identificar els elements que ens envolten susceptibles de contenir-ho. El fet que de tant en tant apareguin elements amb amiant a la via pública ens fa sospitar que alguns veïns no saben quin tipus de materials estan tractant quan fan alguna obra; Fer un seguiment del treball que des de l'Ajuntament s'està fent amb la redacció del Pla Director per a la retirada de l'amiant; Treballar per la retirada de l'amiant dels edificis de Badía sense cost econòmic per als veïns. És per això que membres d'aquesta comissió han tingut reunions amb responsables de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per tractar el tema i han visitat altres municipis per veure els passos a fer fins aconseguir la retirada de l'amiant de forma satisfactòria.
La campanya "No volem Amiant" Persegueix l'objectiu d'aconse­guir la retirada de l'amiant per­ part de les administracions. Per això et demanem que passis per l'AV, agafis una banderola i la pengis al teu balcó.

Associació de Veïns de Badia del Vallès | Tel. 937184422 | badiaavv@telefonica.net