ACTUALITAT | NOTÍCIES | VIU ELS BARRIS | ASSOCIACIONS I PROJECTES | RECURSOS | TRANSPARÈNCIA

El passat dia 11/2/2017 a la seu de la FAVIBC i a altres barris de Catalunya, com Camplar, va tenir lloc una sessió informativa per tractar les novetats i canvis en la sol·licitud de les subvencions de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària.del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La FAVIBC, ofereix un servei tant en l’aspecte de la presentació i posterior justificació, així com assessorament en l’obtenció del Certificat digital, eina bàsica i necessària, per tramitar la subvenció. Són dues les línies enfocades per a les entitats veïnals, la F1, destinada a programes estables d’activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana, que realitzin associacions veïnals i entitats de gent gran vinculades a la xarxa d’equipaments cívics de la DGACC i la F5. Projectes d’enfortiment de l’associacionisme, a través de projectes i actuacions de millora interna de les entitats.

Aquestes dues línies són el resultat de les conclusions extretes al 3er Congrés del Voluntariat, organitzat a Barcelona. Les entitats veïnals van expressar els seus dubtes en saber quan es cobraria la bestreta de la subvenció, doncs la majoria d’elles estan faltes de recursos econòmics per poder tirar endavant alguns dels projectes socials que lideren i desenvolupen al seu territori.

Val a dir, que les bases encara no han estat publicades, i pot haver-hi algun canvi. Quan siguin definitives, la FAVIBC, informarà els seus federats, via telemàtica i per mitjà de la pàgina web de la Federació.

Les associacions de veïns i la FAVIBC també informaran als afectats per les clàusules abusives de les hipoteques: la federació, en el seu afany per mantenir assabentats a les entitats de les novetats existents, ofereix xerrades per informar de quins són els drets de les persones en aquest cas.