INICI | ACTUALITAT | NOTÍCIES | VIU ELS BARRIS | PERSONES i ASSOCIACIONS | PROJECTES | TRANSPARÈNCIA

     

ALGUNS PROJECTES ALS BARRIS

L’objectiu prioritari del programa de Suport i Actuació Immediata als barris d'habitatge social, és enfortir i renovar el teixit associatiu veïnal mitjançant el suport a les AV i les entitats dels barris d’habitatge social amb el disseny d’ actuacions concretes que puguin ser implementades de manera immediata als barris amb més carències: Donar suport a l’Associació de Veïns i promocionar el voluntariat i la participació comunitària.

La Favibc posa a l'avast dels seus federats un Servei d´Assessorament d'Habitatge: informació sobre les lleis d´edificacions de la propietat horitzontal; mediacions veïnals, aconsellant en la resolució dels problemes a nivell comunitari amb el suport de les AV; informació sobre aspectes legals generals; assessorament administratiu per la millora dels habitatges; formacions veïnals i serveis de contractació de serveis generals a nivell comunitari.

La FAVIBC gestiona el programa Òmnia en barris d'habitatge social des dels seus inicis l'any 2000. Actualment disposa de 28 punts arreu de Catalunya. Òmnia, és un programa d’intervenció social, que utilitzant com a instrument les eines TIC, cerca millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la inclusió i la vinculació de les persones a la comunitat.

El projecte SEFORA. Present i futur de la dona a la societat (Suport, Educació, Formació, Organització, Resolució i Assessorament), treballa per donar resposta a la situació del col·lectiu de dones dels barris d'habitatge social de Cat alunya i potenciar la seva participació a la xarxa comunitària, per mitjà de l’empoderament social de la dona i l’eliminació de les discriminacions per gènere.

Civisme.Net s’implementa en barris que viuen realitats i problemàtiques socials similars, tot i que cadascú d’ells presenta necessitats particulars que s’han de tractar de forma específica. La gestió que fa la Federació d’altres projectes socials ha permès la realització d’estudis  de les necessitats i potencialitats que tenen aquests territoris, en base als quals s’han prioritzat els següents objectius: potenciar espais d’inserció sòciolaboral mitjançant la millora de les habilitats socials