INICI | ACTUALITAT | NOTÍCIES | VIU ELS BARRIS | PERSONES i ASSOCIACIONS | PROJECTES | RECURSOS | TRANSPARÈNCIA

   

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

Subvencions a entitats i associacions veïnals del parc d'habitatge públic. Són subvencions en règim de concurrència competitiva, per al finançament de projectes socials d'actuacions comunitàries i activitats de cohesió social i d'adequació de dependències en barris d'habitatges públics administrats o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, amb risc d'exclusió residencial o amb degradació urbana. Les actuacions subvencionables són incloses en diferents programes: Actuacions relacionades amb les comunitats de propietaris i residents Actuacions destinades a l'adequació i manteniment de les dependències que constitueixen la seu de les entitats veïnals i dels espais o elements comuns.

Termini de sol·licitud de l'ajut: el termini de presentació de sol·licituds és del 30 de juny al 31 de juliol de 2017 Termini de presentació de la justificació de les actuacions: un cop acabades les actuacions, i en tot cas, abans del 31 de desembre de 2017.

Subvencions per rehabilitar en matèria d’accessibilitat edificis en barris del parc públic d’habitatges Torna Són subvencions per a obres de millora de l’accessibilitat i pel coneixement de l’estat dels edificis d’ús residencial mitjançant la realització de la inspecció tècnica de l'edifici (ITE i IITE) i el certificat d'eficiència energètica (CEE) dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Complementàriament a la subvenció global destinada a finançar l'actuació a l'edifici, existeixen ajuts individuals de cohesió social per cobrir l'import de la quota dels titulars d'habitatges que pertanyen a l'edifici on s'han de fer les obres de rehabilitació objecte de la subvenció.

El termini de presentació s'inicia a partir del 28 de juny i finalitza el 29 de setembre de 2017.