INICI | ACTUALITAT | NOTÍCIES | VIU ELS BARRIS | PERSONES i ASSOCIACIONS | PROJECTES| TRANSPARÈNCIA

   

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA 2018

El passat 24 de juliol es va obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al finançament de projectes i actuacions d'entitats i associacions veïnals implantades en els barris d'habitatges administrats o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2018. El termini de presentació de les sol·licituds compta a partir de l'endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (25 juliol), i finalitza el dia 7 de setembre d'enguany. Les subvencions van dirigies a les associacions de veïns i entitats cíviques sense ànim de lucre que actuïn en barris amb un parc d'habitatges de lloguer públic i administrats per l'Agència i en àrees de risc d'exclusió residencial o amb degradació urbana.

AGÈNCIA DE L'HABITATGE | SOL·LICITAR L'AJUT

Qualsevol consulta a l'equip tècnic de la FAVIBC, 932687788

El pasado 24 de julio se abrió la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones para la financiación de proyectos y actuaciones de entidades y asociaciones vecinales implantadas en los barrios de viviendas administradas o gestionados por la Agencia de la Vivienda de Cataluña para el año 2018. El plazo de presentación de las solicitudes cuenta a partir del día siguiente de la publicación de la Resolución al Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (25 julio), y finaliza el día 7 de septiembre de este año. Las subvenciones van dirigías a las asociaciones de vecinos y entidades cívicas sin ánimo de lucro que actúen en barrios con un parque de viviendas de alquiler público y administrados por la Agencia y en áreas de riesgo de exclusión residencial o con degradación urbana.

AGÈNCIA DE L'HABITATGE | SOL·LICITAR L'AJUT

Cualquier consulta al equipo técnico de la FAVIBC, 932687788