LA FAVIBC | PERSONES i ASSOCIACIONS | VIU ELS BARRIS

DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS | AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

S'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública competitiva, per a la promoció d'habitatges i allotjaments amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d'ús per a l'any 2021.

MÉS INFORMACIÓ >>>

S'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

MÉS INFORMACIÓ >>>