LA FAVIBC | PERSONES i ASSOCIACIONS | VIU ELS BARRIS

 

 

 

 

 

 

 

 

La Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya, amb més de trenta anys d'història que li permeten ser un referent en el moviment associatiu, la defensa de la llibertat d'expressió i de la llibertat de decidir i en concordança amb la seva feina per la millora de vida dels barris, davant la recent sentència del Tribunal Suprem en relació amb el procés, manifesta:
Que la FAVIBC, és una Federació composta per associacions de veïnes i veïns que aglutinen persones amb diferents posicionaments, però que sempre respecta les diferències i totes les opinions des de l'assertivitat.
Que la FAVIBC, tal com va declarar després dels actes de l'1 d'octubre, segueix pensant que la ciutadania té dret a expressar-se lliurament i a donar la seva opinió, des del respecte i la no violència. La Federació considera que la presó no és la solució al conflicte català. El diàleg i la negociació, han de ser el camí per resoldre el problema existent.
Des de la nostra entitat, demanem a tots els poders públics, que treballin per buscar una solució al més aviat possible, per mitjà del diàleg social i polític, per posar fi a la crisi que afecta la ciutadania catalana.
Des de La FAVIBC manifestem el nostre suport a les famílies de totes les persones jutjades, i els hi enviem un missatge d'ànim i solidaritat.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Vivienda Social de Cataluña, con más de treinta años de historia que le permiten ser un referente en el movimiento asociativo, la defensa de la libertad de expresión y de la libertad de decidir y en concordancia con su trabajo por la mejora de la vida en los barrios, ante la reciente sentencia del Tribunal Supremo en relación con el proceso, manifiesta:
Que la FAVIBC, es una Federación compuesta por asociaciones de vecinas y vecinos que aglutinan personas con diferentes posicionamientos, pero que siempre respeta las diferencias y todas las opiniones desde el respeto y la tolerancia.
Que la FAVIBC, tal como declaró después de los actos del 1 de octubre, sigue pensando que la ciudadanía tiene derecho a expresarse y a dar su opinión, desde el respeto y la no violencia. La Federación considera que la prisión no es la solución al conflicto catalán. El diálogo y la negociación tienen que ser el camino para resolver el problema existente.
Desde nuestra entidad, pedimos a todos los poderes públicos, que trabajen para buscar una solución lo antes posible, por medio del diálogo social y político, para poner fin a la crisis que afecta la ciudadanía catalana.
Desde La FAVIBC manifestamos nuestro apoyo a las familias de todas las personas enjuiciadas, y les enviamos un mensaje de ánimo y solidaridad.

DESCARREGUEU EL DOCUMENT EN PDF