III CONCURS DE RELATS BREUS: LES DONES I ELS BARRIS

Podrà participar-hi qualsevol dona major de 16 anys. El text ha d’estar escrit en català o castellà i ha de complir les bases del concurs.
Només es podrà concursar en una categoria i presentar-se un únic text, sempre inèdit en català o castellà.
L’extensió mínima dels relats breus serà de 150 paraules i la màxima de 300 paraules. Qualsevol treball que no s’ajusti a l’extensió referida serà exclòs.

BASES DEL CONCURS>>

I CONCURS DE MICROMETRATGES: EL MEU BARRI

Podrà participar-hi qualsevol persona major de 16 anys (s’atendrà com a casos especials la participació de menors de 16 anys).
El micrometratge serà de màxim 59 segons en format MP4.
La temàtica de les obres haurà d'estar orientada al món social i en concret al barri, les persones que hi viuen, les peculiaritats, la vida quotidiana...
No s’admetran obres en què el contingut sigui considerat per l'Organització obscè, violent, sexista, racista, desagradable o vulneri algun dret fonamental de les persones o incorrin en incompliment de la llei vigent.

BASES DEL CONCURS>>

I CONCURS DE DIBUIX I CÒMIC: EL MEU BARRI

Podrà participar-hi qualsevol persona major de 6 anys Les il·lustracions o còmics han de seguir el motiu: “El meu barri”. L’estil i tècnica dels treballs és lliure i podrà ser amb eines de composició digital o tradicionals, blanc i negre o color. El dibuix o còmic ha de ser presentat en DIN-A4. Hi haurà 5 categories: Petits: de 6 a 8 anys; Infantil: de 9 a 11 anys; Mitjans: de 12 a 14 anys; Joves: de 15 a 20 anys; Adults: de 20 anys en endavant.

BASES DEL CONCURS>>