LA FAVIBC | PERSONES i ASSOCIACIONS | VIU ELS BARRIS

<<< MÉS VOLUNTARIS

Antonio Avi és el president de l’AV Josep Torregassa, un barri amb una associació de veïns rejovenida i amb moltes ganes de treballar.

Les cases barates, les cases taronges, són les cases del barri Josep Torregassa de la ciutat de Solsona, uns habitatges de promoció pública que es van construir a la Catalunya dels anys seixanta per tal de fer front els moviments migratoris que van apropar-hi tantes persones. I com la majoria de barris d'habitatge social, es va edificar als llindars de la ciutat, sense serveis bàsics i sense una urbanització adequada.

Antonio Avi Pérez és el president de l'associació de veïns. Amb 36 anys és possiblement el president més jove de les associacions federades a la FAVIBC. Va néixer a Vilches, Jaén, el 18 de juny de 1982 i va arribar al barri el 1993 després que traslladessin al seu pare per construir la Llosa del Cavall. “Fa vint-i-cinc anys que soc al barri Josep Torregassa -ens explica el president- un barri de famílies treballadores que data de 1967. Durant tots aquests anys el barri ha canviat molt, especialment en els darrers vuit anys. S'ha millorat molt la seva urbanització i accessos, les zones enjardinades i s'ha fet una rehabilitació important dels edificis, ja que havien de passar la inspecció tècnica”.

L'Antonio fa tres anys que és a càrrec de l'associació de veïns, amb una junta formada per un grup de 8 persones molt joves, alguns d’ells són tercera generació dels fundadors de l’associació: "La junta s'ha rejovenit i tracta d'actualitzar els seus processos. Actualment tot l'aparell administratiu passa per internet, disposem de presència al Facebook i el punt Òmnia és un referent tecnològic molt important. Aquests últims anys hem lluitat perquè la gent jove participi més del moviment associatiu i es responsabilitzi dels afers del barri".

Josep Torregassa ha tingut fluxos migratoris importants els darrers anys. Actualment es parla d'un quaranta per cent de població nou vinguda, majoritàriament del Marroc. Hi ha una convivència exemplar, i els problemes quotidians en l'àmbit cultural i d'hàbits es treballen amb l'ajuda de tots els veïns: "moltes persones grans han venut o llogat els seus habitatges per la manca d'accessibilitat (ascensors), un fita a aconseguir en un futur, però també ha obert les portes a famílies joves i nou vingudes. Els costums són diferents d’abans i els hi costa participar i treballar pel barri. Quan s'apropen les festes sí que hi ha molta participació, però després es dilueix el compromís. Sembla que els veïns estan desencantats i és molt difícil recuperar la seva confiança. També hi ha moltes persones grans que no volen més responsabilitats, i és per això que treballem per reclutar joves i tothom que vulgui apropar-se a l'associació”.

No hi ha d'altres entitats al territori, i l'associació vol fer-se present al municipi i als altres barris de Solsona, organitzant activitats, reunions i actuacions conjuntes: "Actualment seguim desenvolupant el projecte Òmnia i rebem la subvenció de l'Agència de l'Habitatge per adequar els nostres espais. L'Ajuntament de Solsona també ens ajuda pel que fa a la recuperació del barri i amb algun programa. Però no tenim gairebé socis, i sense socis és molt complicat tirar endavant l'associació. Aviat hi haurà eleccions a la junta i esperem implicar-hi tot el barri. Necessitem més persones i més socis per fer una actuació amb cara i ulls".

 

 

 

Amb 36 anys, l'Antonio és possiblement el president més jove de les associacions federades a la FAVIBC. Va néixer a Vilches, Jaén, el 18 de juny de 1982 i va arribar al barri el 1993 després que traslladessin al seu pare per construir la Llosa del Cavall.

DESCARREGA L'ARTICLE EN PDF >>>