LA FAVIBC | PERSONES i ASSOCIACIONS | VIU ELS BARRIS

<<< MÉS VOLUNTARIS

Carme Vilaregut va néixer a Vic, el 1958. La Carme viu al barri del Remei des dels onze anys. De família humil, el seu pare va comprar un dels pisos oferts als socis de la Cooperativa Joan XXIII. El fet de viure a la cooperativa, va apropar-la junt amb altres joves al món social: ajudaven els nens i els més joves en el lleure educatiu i en el reforç escolar. És presidenta de l’AV del Remei de Vic des del novembre de 2016.

“El barri del Remei  és un barri situat a la part sud de la ciutat de Vic, actualment compta amb uns 7.000 veïns i veïnes. És un barri extens, divers i multicultural en el qual hi conviuen famílies descendents de les primeres onades d’immigració andalusa, població autòctona ara ja d’una edat avançada i, també un  nombre elevat de famílies  provinents de països del nord i del centre d’Àfrica, d’Europa de l’Est, de Sud Amèrica, del Panjab, de la Xina... formant un amalgama de cultures ric i complicat alhora. És un barri amb 2 nuclis diferenciats el Pla del Remei i els Habitatges Montseny, cadascun d’ells amb una idiosincràsia ben definida. El primer, el Remei, connecta  i  forma part del nucli històric de Vic,  però  el riu, la carretera i la via, juntament amb una planificació urbanística i social nefasta  el mantenen apartat del centre . Amb el  pas del temps s’hi ha edificat múltiples blocs de pisos, densament poblats que han fet  desaparèixer  les poques  masies que formaven  part del camí ral cap a Barcelona. Actualment té un alt índex d’immigració. El segon, els Habitatges Montseny neix com a habitatge social  per acollir les famílies immigrades,  en plena època franquista, a la segona meitat dels anys 50. Les Cases barates, en dèiem, o les cases del Sindicat. Un barri dins un altre barri. En aquest cas el pas del temps no ha modificat la seva façana urbanística, ni el seu objectiu,  ja que continua  acollint la immigració  que al llarg de  diferents èpoques i des de diferents punts  va  arribant  a la ciutat. Un i altre barri, però més específicament els Habitatges Montseny, estan mancats de serveis i pateixen encara un greu punt de marginació. És un sentir compartit dels veïns que les administracions sovint els obliden  i continuen reclamant una justícia social que es fa més necessària amb l’arribada de la crisi.

A la Junta de l’Associació de Veïns són unes quinze persones, entre els cinquanta i els seixanta anys. Han aconseguit incorporar a l’Associació un grup de joves, representants de diverses cultures, amb l’objectiu que s’impliquin i que se sentin més arrelats al barri. També disposen de col·laboradors per accions puntuals: l’espai web, les festes del barri, etc. “Hi ha molta gent que dedica hores a resoldre la burocràcia que es genera en les associacions: subvencions, justificacions, comptabilitat, certificacions, etc. Voluntaris que passen hores i s’han de formar en administració, fiscalitat, difusió... Una associació pot fer molta feina sempre que hi hagi diàleg amb els veïns i amb l’administració. Si a més estàs en un barri com el nostre, amb tantes mancances socials, t’has de fer sentir, que sàpiguen que existeixes”.

Actualment l’Associació de Veïns té com a prioritats organitzar-se per representar als veïns i veïnes del barri i  desenvolupar el sentit de pertinença i  estimació pel barri on viuen. Prioritzem el  contacte i el diàleg obert amb tots  els veïns, i aprofitem el mercat del diumenge al barri per preguntar, saber i actuar sobre inquietuds i desitjos.  Hem aconseguit tenir una nova seu, ja saben on trobar-nos! Al carrer Candi Bayés, 40. Hem creat una  pàgina web  per  fer difusió dels nostres projectes, per fomentar la interacció entre els veïns  i perquè som conscients que l’ús de les noves tecnologies ens apropa també als veïns més joves. Així, un altre objectiu és el d’aconseguir que a l’Associació de Veïns hi participin també grups de joves del barri. De moment i per primer cop s’ha creat el grup de joves, som conscients que amb ells l’AV guanya noves mirades i més força.
Treballem  per celebrar les festes tradicionals, sobre tot  la festa major del barri  cada setembre,   però també sabem que la nostra tasca va molt més enllà. Per aquesta raó ens organitzem en petites comissions, som el que som, i tirem endavant projectes de caire social, que fomentin la cultura i l’educació, com la dinamització de la biblioteca del Montseny, que actua com a suport educatiu, com a ludoteca i com a punt de reunió. Ja formem part, per primera vegada, de la Xarxa de Biblioteques Socials.
A més llarg termini ens proposem  la creació d’un Ateneu al barri. Un Ateneu, el del Remei, punt de trobada, de debat, discussió, seu social,  cultural, artística...Treballem també per   la dinamització del comerç, un comerç que s’adapti al barri, no a l’inrevés. Volem treballar amb les entitats del barri, colze a colze, contents, decidits, sense por.

Com a Associació volem promoure uns valors democràtics, de respecte, d’igualtat i de convivència.  L’actual Associació no parteix de zero, segueix les petjades de les anteriors associacions reivindicant espais de cultura, creant vincle entre les existents, escoles, Punt Òmnia, organitzant trobades multiculturals, així com  activitats com el teatre social  i antirumors per desacreditar els estereotips que pateixen els immigrants com a persones i com a col·lectiu. Important també el suport a  la lluita per aturar els partits xenòfobs i feixistes a l’hora de manipular els conflictes veïnals del barri, apostant per la mediació i el diàleg enfront de la segregació”.

 

 

 

L’autoestima del barri depèn també de la mirada que els altres tenen sobre nosaltres. La recuperació d’aquesta autoestima, comença amb l’estima i la dedicació que la mateixa administració local hi aboca. El Remei fa un gran servei a la ciutat. Nosaltres diem que A Vic hi ha Remei, o que Vic té Remei, responent a una crítica però també a una afirmació d’identitat.

DESCARREGA L'ARTICLE EN PDF >>>