QUI SOM | L'ENTITAT | FINALITAT | ORGANITZACIÓ | PARTICIPACIÓ: FORMAR PART | INICI

L'ENTITAT

La FAVIBC, Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya, va ser constituïda en 1989, sent la Coordinadora de Barris de l'Obra Sindical de la Llar el seu antecedent directe. Amb més de 100 Associacions de Veïns federades per tot el territori català, i ja gairebé 30 anys d'història, participació, moviment associatiu i lluita veïnal, tres dècades que li han permès consolidar-se com una entitat de referència al món veïnal dels primers parcs d'habitatge públic a Catalunya.

La FAVIBC impulsa accions per a la millora de l'habitatge, l'habitabilitat i la qualitat de vida dels barris de patrimoni públic, i gestiona projectes socioeducatius dirigits a combatre l'exclusió social als barris, a la creació de xarxes comunitàries i al foment de l'associacionisme. Aquests programes socials es treballen i s'aconsegueixen des de la reivindicació i negociació amb l'administració pública així com l'assumpció de la corresponsabilitat social, aconseguida mitjançant l'impuls d'iniciatives que permetin treballar sobre les prioritats i necessitats de cada territori.

La Federació és d'àmbit estatal, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones grupo l, sección 2, número nacional 50770, i inscrita en el Registre d'Entitats de la Generalitat de Catalunya, secció 2, número 141, amb CIF G-58815069, i domicili social al carrer Brasil 2-4 local, 08205 Sabadell, telèfon 932687788, www.favibc.org i NIF G-58815069.

 

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PDF | DOC

DESCARREGA LES QUOTES DELS SOCIS

CARTA DE SERVEIS DE LA FEDERACIÓ

________________________________ 2020

ACTA ASSEMBLEA ESTRAORDINÀRIA | ELECCIONS 2020

ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2020

MEMORIA 2019 | PLA D'ACTUACIÓ 2020

COMPTES 2019

________________________________ 2019

ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2019

MEMORIA 2018 | PLA D'ACTUACIÓ 2019

COMPTES 2018

________________________________ 2018

ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2018

MEMORIA 2017 i PLA D'ACTUACIÓ 2018

COMPTES 2017

________________________________ 2017

ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2017

MEMORIA 2016 i PLA D'ACTUACIÓ 2017

COMPTES 2016

________________________________ 2016

ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2016

MEMÒRIA 2015 i PLA D'ACTUACIÓ 2016

COMPTES 2015