ACTUALITAT | NOTÍCIES | VIU ELS BARRIS | ASSOCIACIONS I PROJECTES | TRANSPARÈNCIA

MEMORIA 2017 i PLA D'ACTUACIÓ 2018

COMPTES 2017 i PRESSUPOST 2018

 

El passat 24 de març de 2018, va tenir lloc l’assemblea general de la FAVIBC al CC Julio Regalado d'Arraona - Merinals. L’assemblea va aprovar per unanimitat els comptes del 2017, així com el pressupost i el pla d’actuació de la federació per l’any 2018, centrat en la consolidació, continuïtat i amplificació del seu pla integral:

Combatre l'exclusió social als barris, crear noves xarxes comunitàries, impulsar iniciatives adaptades a les necessitats dels territoris. Durant l’any 2017 la Federació ha treballat per enfortir i renovar el teixit associatiu mitjançant el suport a les associacions de veïns dels barris d’habitatge social, la promoció del voluntariat i de la participació comunitària La FAVIBC ha estat a prop dels col·lectius més vulnerables: persones sense ocupació, gent gran, joventut, infància, immigració, dones... entre altres. Mediació, participació i solidaritat. Al voltant d’aquests tres termes, d’aquestes tres idees, d’aquests valors, hem de seguir treballant per una Federació més actual, més representativa i més activa. El 2018 volem incidir en la captació i fidelització de voluntaris que facin possible la renovació i assegurin el futur de les associacions de veïns: ampliar els territoris d’actuació; donar més visibilitat tant al treball federatiu com als programes que s’impulsen a les associacions de veïns; cercar nous recursos en coordinació amb les altres entitats dels barris i dels municipis.